.

Misyon, Vizyon ve Kalite Politikası

 

Misyonumuz

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Çağın gerektirdiği bilimsel yeterliliklere sahip, yerele kök salmış ancak evrensel değerlere açık, bilimin rehberliğini ilke edinen, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen, özgür ve özgürlükçü, etik değerleri önemseyen, doğa ve çevre bilinci gelişmiş, dinamik, araştırmacı, girişimci özelliklere sahip, sanat ve spor alanlarıyla da ilgili bireyler yetiştirmek ve bilimsel araştırma geliştirme faaliyetleri ile bölgesel ve ulusal sorunlara yönelik çözümler sunmayı kendine görev edinen Yükseköğretim kurumudur. Bu görevin gereği olarak Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, temelinde yatan araştırmacı, sorgulayıcı ve çözümleyici düşünce yapısı ile bilgiyi aramayı, üretmeyi, paylaşarak hayata dönüştürmeyi misyon edinmiştir. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Genel Sekreterliği ve bağlı birimleri, bu misyonun gerçekleştirilmesinde, Üniversite’nin gelişime açık, verimli, güçlü ve güvenilir bir mekanizma olmasında, bürokratik idari hizmetleri yürüterek ağırlıklı yükü üstlenmekte ve bu mekanizmaya destek vermekte olup, şeffaf, yenilikçi, paylaşımcı bir yönetim oluşturma misyonunu taşımaktadır.

 

Vizyonumuz

Ürettiği bilgi, gerçekleştirdiği proje ve yetiştirdiği araştırmacı ve girişimci insan kaynağı ile yerel kalkınmaya odaklanmış, bölge ve ülkesinin gelişimine ışık tutan ve katkı sağlayan yenilikçi bir üniversite olmak için, kurum kültürünü geliştirmek, kimliğini benimsetmek, çağdaş ve etkin bir idari yapı oluşturmaktır.

 

Kalite Politikamız

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Genel Sekreterlik misyonu ve vizyonu doğrultusunda yürüttüğü tüm faaliyetlerinde “kalite odaklı” çalışmayı esas alır.

Bu amaca uygun olarak;

 •     Etik anlayışa sahip olmak,
 •     Yasal mevzuatlar çerçevesinde kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlamak,
 •     İç ve dış paydaş memnuniyetini üst seviyede tutmak,
 •     Düzenli gözden geçirmeye dayalı sürekli iyileştirmeyi ve mükemmelliği esas almak,
 •     Ekip çalışması anlayışına sahip olmak,
 •     Girişimcilik ve inovasyonu desteklemek ve yaygınlaştırmak,

Kalite politikamızı oluşturur.

Genel Sekreterlik

 • Genel Sekreter
 • Genel Sekreter Yardımcısı
 • Personel (Genel Sekreterlik)
 • Personel (Rektörlük Özel Kalem)
 • İletişim
 • Organizasyon Şeması