.

Birim Kalite Komisyonu Üyeleri

Genel Sekreter V. Ümit YAVUZ (Başkan)

Şube Müdürü Fahriye Başak PARLAK

Şube Müdürü Mehmet KUNT

Genel Sekreterlik

  • Genel Sekreter
  • Genel Sekreter Yardımcısı
  • Personel (Genel Sekreterlik)
  • Personel (Rektörlük Özel Kalem)
  • İletişim
  • Organizasyon Şeması