.

Yönergeler

1 Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönerge
2 Akademik Personel Yurtiçi ve Yurtdışı Görevlendirme Yönergesi
3 Araştırma Geliştirme Koordinatörlüğü Yönergesi
4 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü Eğitim-Öğretim ve İşleyiş Yönergesi
5 Bağıl Değerlendirme Yönergesi
6 Bağımlılıkla Mücadele Koordinatörlüğü Yönergesi
7 Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Eğitim-Öğretim ve İşleyiş Yönergesi
8 Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Uygulama Yönergesi
9 Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi
10 Bilimsel Dergiler Yönergesi
11 Birim Web Siteleri Yönergesi
12 Bucak İşletme Fakültesi İş Yeri Uygulama Yönergesi
13 Bucak İşletme Fakültesi İşletmede Mesleki Eğitim Yönergesi
14 Bucak Sağlık Yüksekokulu İşletmede Mesleki Eğitim Yönergesi
15 Bucak Sağlık Yüksekokulu Uygulamalı Derslere İlişkin Yönerge
16 Bucak Teknoloji Fakültesi Staj Yönergesi
17 Bucak Z.T. Uyg. Tek. ve İşl. YO. İşletmede Mesleki Eğitim Yönergesi
18 Burdur Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Uygulama ve Staj Yönergesi
19 Çift Anadal ve Yandal Yapılmasına İlişkin Yönerge
20 Çift veya Ortak Diplomaya Yönelik Uluslararası Ortak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Programları Yönergesi
21 Danışma Kurulları Yönergesi
22 Dijital Dönüşüm Koordinatörlüğü Yönergesi
23 Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek ödemenin Dağıtımında Uygulanacak Usul ve Esasları ile Döner Sermaye İşletmesi Çalışma Yönergesi
24 Eğitim-Öğretim Geliştirme Koordinatörlüğü Yönergesi
25 Enformatik Bölümü Eğitim-Öğretim ve İşleyiş Yönergesi
26 Engelli Öğrenci Birimi Yönergesi
27 Erasmus Programı Uygulama Yönergesi
28 Etik Kurul Yönergesi
29 Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Uygulama Yönergesi
30 Girişimsel Olmayan Etik Kurul Yönergesi
31 Gölhisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu İşletmede Mesleki Eğitim Yönergesi
32 Güvenlik Amaçlı Kamera Sistemi İşleyiş Yönergesi
33 Güvenlik Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönerge
34 Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Yönergesi
35 Hayvancılıkta İhtisaslaşma Koordinatörlüğü Yönergesi
36 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İsteğe Bağlı Staj Yönergesi
37 İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü Yönergesi
38 Kalite Yönergesi
39 Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesi
40 Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Tehlikelere İlişkin Görev Yönergesi
41 Kişisel Verileri Koruma Komisyonu Yönergesi
42 Kriz Merkezi Yönergesi
43 Kütüphane ve Dokümantasyon Yönergesi
44 MaküSOSYAL Mobil Uygulama Yönergesi
45 Meslek Yüksekokulları İşletmede Mesleki Eğitim Yönergesi
46 Meslek Yüksekokulları İşyeri Uygulaması Eğitim Yönergesi
47 Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü (MEYOK) Yönergesi
48 Meslek Yüksekokulları Staj Yönergesi
49 Mezun Öğrencilere Verilecek Belgeler Hakkında Yönerge
50 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Staj Yönergesi
51 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Öğrenci Kalite Kurulu Yönergesi
52 Ortak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Programları Yönergesi
53 Ortak Seçmeli Dersler Yönergesi
54 Ödül Yönergesi
55 Öğle Yemeği Yardım Yönergesi
56 Öğrenci Evi Yönergesi
57 Öğrenci Konseyi Yönergesi
58 Öğrenci Toplulukları Yönergesi
59 Öğrenci Danışmanlığı Yönergesi
60 Öğrenci ve Öğretim Üyesi Farabi Değişim Programına İlişkin Yönergesi
61 Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Hakkında Yönerge
62 Ön Lisans ve Lisans Düzeyinde Kurum İçi Yatay Geçiş Yönergesi
63 Ön Lisans ve Lisans Düzeyinde Kurumlar Arası Yatay Geçiş Yönergesi
64 Ön Lisans ve Lisans Muafiyet ve İntibak Yönergesi
65 Özel Öğrenci Yönergesi
66 Pedagojik Formasyon Eğitimi Yönergesi
67 Sağlık Bilimleri Fakültesi Staj Yönergesi
68 Sağlık Bilimleri Fakültesi Uygulamalı Derslere İlişkin Yönerge
69 Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Sağlık Hizmetleri Yönetimi Uygulama Dersine İlişkin Yönerge
70 Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Koordinatörlüğü Yönergesi
71 Spor Bilimleri Fakültesi Öğrenci Kalite Kurulu Yönergesi
72 Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavı Yönergesi
73 Spor Bilimleri Fakültesi Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Yönergesi
74 Spor Yarışmaları Yönergesi
75 Tarım ve Hayvancılık Kalkınma Projesi Koordinatörlüğü Yönergesi
76 Taşınmazlara Ait Kiralama, İşletim Ve Denetim Yönergesi
77 Teknik Gezi Yönergesi
78 Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörlüğü Yönergesi
79 Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü Yönergesi
80 Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu İşbaşında Eğitim Yönergesi
81 Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Staj Yönergesi
82 Türk Dili Bölümü Eğitim-Öğretim ve İşleyiş Yönergesi
83 Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü Yönergesi
84 Uluslararası Çift veya Ortak Önlisans ve Lisans Programları Eğitim-Öğretim Yönergesi
85 Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü Yönergesi
86 Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönergesi
87 Uzmanlık Alan Dersi Yönergesi
88 Üniversite Güvenlik Kurulu Yönergesi
89 Veteriner Fakültesi Öğrenci Kurulu Yönergesi
90 Veteriner Fakültesi Öğretim Programı Oluşturma, Uyglama ve Geliştirme Yönergesi
91 Veteriner Fakültesi Staj Uygulama Yönergesi
92 Yabancı Uyruklu Öğrenci Adaylarının Lisansüstü Programlara Kabul Yönergesi
93 Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesi
94 Yayın Komisyonu Ders Kitabı, Ders Notu ve Yardımcı Ders Kitabı Yayın Esasları Yönergesi
95 Yaz Okulu Yönergesi
96 Yemek Yürütme Kurulu ve Birim Yemek Yürütme Kurulları Yönergesi
97 Yurt Dışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Yönerge

Genel Sekreterlik

  • Genel Sekreter
  • Genel Sekreter Yardımcısı
  • Personel (Genel Sekreterlik)
  • Personel (Rektörlük Özel Kalem)
  • İletişim
  • Organizasyon Şeması