.

Yönergeler

1 Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönerge
2 Akademik Personel Yurtiçi ve Yurtdışı Görevlendirme Yönergesi
3 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü Eğitim-Öğretim ve İşleyiş Yönergesi
4 Bağıl Değerlendirme Yönergesi
5 Bağımlılıkla Mücadele Koordinatörlüğü Yönergesi
6 Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Eğitim-Öğretim ve İşleyiş Yönergesi
7 Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Uygulama Yönergesi
8 Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi
9 Bilimsel Dergiler Yönergesi
10 Birim Web Siteleri Yönergesi
11 Bucak İşletme Fakültesi İş Yeri Uygulama Yönergesi
12 Bucak İşletme Fakültesi İşletmede Mesleki Eğitim Yönergesi
13 Bucak Sağlık Yüksekokulu Uygulamalı Derslere İlişkin Yönerge
14 Bucak Teknoloji Fakültesi Staj Yönergesi
15 Bucak Z.T. Uyg. Tek. ve İşl. YO. İşletmede Mesleki Eğitim Yönergesi
16 Burdur Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Uygulama ve Staj Yönergesi
17 Çift Anadal ve Yandal Yapılmasına İlişkin Yönerge
18 Çift veya Ortak Diplomaya Yönelik Uluslararası Ortak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Programları Yönergesi
19 Danışma Kurulları Yönergesi
20 Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek ödemenin Dağıtımında Uygulanacak Usul ve Esasları ile Döner Sermaye İşletmesi Çalışma Yönergesi
21 Enformatik Bölümü Eğitim-Öğretim ve İşleyiş Yönergesi
22 Engelli Öğrenci Birimi Yönergesi
23 Etik Kurul Yönergesi
24 Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Uygulama Yönergesi
25 Girişimsel Olmayan Etik Kurul Yönergesi
26 Gölhisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu İşletmede Mesleki Eğitim Yönergesi
27 Güvenlik Amaçlı Kamera Sistemi İşleyiş Yönergesi
28 Güvenlik Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönerge
29 Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Yönergesi
30 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İsteğe Bağlı Staj Yönergesi
31 İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü Yönergesi
32 Kalite Yönergesi
33 Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesi
34 Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Tehlikelere İlişkin Görev Yönergesi
35 Kişisel Verileri Koruma Komisyonu Yönergesi
36 Kriz Merkezi Yönergesi
37 Kütüphane ve Dokümantasyon Yönergesi
38 MaküSOSYAL Mobil Uygulama Yönergesi
39 Meslek Yüksekokulları İşletmede Mesleki Eğitim Yönergesi
40 Meslek Yüksekokulları İşyeri Uygulaması Eğitim Yönergesi
41 Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü (MEYOK) Yönergesi
42 Meslek Yüksekokulları Staj Yönergesi
43 Mezun Öğrencilere Verilecek Belgeler Hakkında Yönerge
44 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Staj Yönergesi
45 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Öğrenci Kalite Kurulu Yönergesi
46 Ortak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Programları Yönergesi
47 Ortak Seçmeli Dersler Yönergesi
48 Ödül Yönergesi
49 Öğle Yemeği Yardım Yönergesi
50 Öğrenci Evi Yönergesi
51 Öğrenci Konseyi Yönergesi
52 Öğrenci Toplulukları Yönergesi
53 Öğrenci Danışmanlığı Yönergesi
54 Öğrenci ve Öğretim Üyesi Farabi Değişim Programına İlişkin Yönergesi
55 Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Hakkında Yönerge
56 Ön Lisans ve Lisans Düzeyinde Kurum İçi Yatay Geçiş Yönergesi
57 Ön Lisans ve Lisans Düzeyinde Kurumlar Arası Yatay Geçiş Yönergesi
58 Ön Lisans ve Lisans Muafiyet ve İntibak Yönergesi
59 Özel Öğrenci Yönergesi
60 Pedagojik Formasyon Eğitimi Yönergesi
61 Sağlık Bilimleri Fakültesi Staj Yönergesi
62 Sağlık Bilimleri Fakültesi Uygulamalı Derslere İlişkin Yönerge
63 Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavı Yönergesi
64 Spor Yarışmaları Yönergesi
65 Tarım ve Hayvancılık Kalkınma Projesi Koordinatörlüğü Yönergesi
66 Taşınmazlara Ait Kiralama, İşletim Ve Denetim Yönergesi
67 Spor Bilimleri Fakültesi Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Yönergesi
68 Teknik Gezi Yönergesi
69 Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörlüğü Yönergesi
70 Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu İşbaşında Eğitim Yönergesi
71 Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Staj Yönergesi
72 Türk Dili Bölümü Eğitim-Öğretim ve İşleyiş Yönergesi
73 Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü Yönergesi
74 Uluslararası Çift veya Ortak Önlisans ve Lisans Programları Eğitim-Öğretim Yönergesi
75 Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü Yönergesi
76 Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönergesi
77 Uzmanlık Alan Dersi Yönergesi
78 Üniversite Güvenlik Kurulu Yönergesi
79 Veteriner Fakültesi Öğrenci Kurulu Yönergesi
80 Veteriner Fakültesi Öğretim Programı Oluşturma, Uyglama ve Geliştirme Yönergesi
81 Veteriner Fakültesi Staj Uygulama Yönergesi
82 Yabancı Uyruklu Öğrenci Adaylarının Lisansüstü Programlara Kabul Yönergesi
83 Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesi
84 Yayın Komisyonu Ders Kitabı, Ders Notu ve Yardımcı Ders Kitabı Yayın Esasları Yönergesi
85 Yaz Okulu Yönergesi
86 Yemek Yürütme Kurulu ve Birim Yemek Yürütme Kurulları Yönergesi
87 Yurt Dışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Yönerge

Genel Sekreterlik

  • Genel Sekreter
  • Genel Sekreter Yardımcısı
  • Personel (Genel Sekreterlik)
  • Personel (Rektörlük Özel Kalem)
  • İletişim
  • Organizasyon Şeması