.

Yönergeler

1 Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönerge  
2 Akademik Performans Değerlendirme Yönergesi  
3 Akademik Personel Yurtiçi ve Yurtdışı Görevlendirme Yönergesi  
4 Araştırma Geliştirme Koordinatörlüğü Yönergesi  
5 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü Eğitim-Öğretim ve İşleyiş Yönergesi  
6 Bağıl Değerlendirme Yönergesi  
7 Bağımlılıkla Mücadele Koordinatörlüğü Yönergesi  
8 Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Eğitim-Öğretim ve İşleyiş Yönergesi  
9 Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Uygulama Yönergesi  
10 Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi  
11 Bilimsel Dergiler Koordinatörlüğü Yönergesi  
12 Birim Web Siteleri Yönergesi  
13 Bucak İşletme Fakültesi İş Yeri Uygulama Yönergesi  
14 Bucak İşletme Fakültesi İşletmede Mesleki Eğitim Yönergesi  
15 Bucak Sağlık Yüksekokulu İşletmede Mesleki Eğitim Yönergesi  
16 Bucak Sağlık Yüksekokulu Uygulamalı Derslere İlişkin Yönerge  
17 Bucak Teknoloji Fakültesi İşletmede Mesleki Eğitim Yönergesi  
18 Bucak Teknoloji Fakültesi Staj Yönergesi  
19 Bucak Z.T. Uyg. Tek. ve İşl. YO. İşletmede Mesleki Eğitim Yönergesi  
20 Burdur Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Uygulama ve Staj Yönergesi  
21 Çift Anadal ve Yandal Yapılmasına İlişkin Yönerge  
22 Çift Veya Ortak Diplomaya Yönelik Uluslararası Ortak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Programları Yönergesi  
23 Danışma Kurulları Yönergesi  
24 Dijital Dönüşüm Koordinatörlüğü Yönergesi  
25 Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek ödemenin Dağıtımında Uygulanacak Usul ve Esasları ile Döner Sermaye İşletmesi Çalışma Yönergesi  
26 Eğitim-Öğretim Geliştirme Koordinatörlüğü Yönergesi  
27 Enformatik Bölümü Eğitim-Öğretim ve İşleyiş Yönergesi  
28 Engelli Öğrenci Birimi Yönergesi  
29 Erasmus Programı Uygulama Yönergesi  
30 Etik Kurul Yönergesi  
31 Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Uygulama Yönergesi  
32 Girişimsel Olmayan Etik Kurul Yönergesi  
33 Gölhisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu İşletmede Mesleki Eğitim Yönergesi  
34 Güvenlik Amaçlı Kamera Sistemi İşleyiş Yönergesi  
35 Güvenlik Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönerge  
36 Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Yönergesi  
37 Hayvancılıkta İhtisaslaşma Koordinatörlüğü Yönergesi  
38 Hizmet İçi Eğitim Yönergesi  
39 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İsteğe Bağlı Staj Yönergesi  
40 İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü Yönergesi  
41 Kalite Yönergesi  
42 Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesi  
43 Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Tehlikelere İlişkin Görev Yönergesi  
44 Kişisel Verileri Koruma Komisyonu Yönergesi  
45 Kriz Merkezi Yönergesi  
46 Kütüphane ve Dokümantasyon Yönergesi  
47 MaküSOSYAL Mobil Uygulama Yönergesi  
48 Meslek Yüksekokulları İşletmede Mesleki Eğitim Yönergesi  
49 Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü Yönergesi  
50 Meslek Yüksekokulları Staj Yönergesi  
51 Mezun Öğrencilere Verilecek Belgeler Hakkında Yönerge  
52 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Staj Yönergesi  
53 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Öğrenci Kalite Kurulu Yönergesi  
54 Ortak Seçmeli Dersler Yönergesi  
55 Ödül Yönergesi
56 Öğle Yemeği Yardım Yönergesi  
57 Öğrenci Evi Yönergesi  
58 Öğrenci Konseyi Yönergesi  
59 Öğrenci Toplulukları Yönergesi  
60 Öğrenci Danışmanlığı Yönergesi  
61 Öğrenci ve Öğretim Üyesi Farabi Değişim Programına İlişkin Yönergesi  
62 Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Hakkında Yönerge  
63 Ön Lisans ve Lisans Düzeyinde Kurum İçi Yatay Geçiş Yönergesi  
64 Ön Lisans ve Lisans Düzeyinde Kurumlar Arası Yatay Geçiş Yönergesi  
65 Ön Lisans ve Lisans Muafiyet ve İntibak Yönergesi  
66 Özel Öğrenci Yönergesi  
67 Pedagojik Formasyon Eğitimi Yönergesi  
68 Personel İzin Yönergesi  
69 Sağlık Bilimleri Fakültesi Staj Yönergesi  
70 Sağlık Bilimleri Fakültesi Uygulamalı Derslere İlişkin Yönerge  
71 Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Sağlık Hizmetleri Yönetimi Uygulama Dersine İlişkin Yönerge  
72 Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Koordinatörlüğü Yönergesi  
73 Spor Bilimleri Fakültesi Öğrenci Kalite Kurulu Yönergesi  
74 Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavı Yönergesi  
75 Spor Bilimleri Fakültesi Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Yönergesi  
76 Spor Yarışmaları Yönergesi  
77 Sürdürülebilirlik Koordinatörlüğü Yönergesi  
78 Tarım ve Hayvancılık Kalkınma Projesi Koordinatörlüğü Yönergesi  
79 Taşınmazlara Ait Kiralama, İşletim Ve Denetim Yönergesi  
80 Teknik Gezi Yönergesi  
81 Teknokent Koordinatörlüğü Yönergesi  
82 Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörlüğü Yönergesi  
83 Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü Yönergesi  
84 Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu İşbaşında Eğitim Yönergesi  
85 Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Staj Yönergesi  
86 Turizm Tesisleri Koordinatörlüğü Yönergesi  
87 Türk Dili Bölümü Eğitim-Öğretim ve İşleyiş Yönergesi  
88 Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü Yönergesi  
89 Uluslararası Çift veya Ortak Önlisans ve Lisans Programları Eğitim-Öğretim Yönergesi  
90 Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü Yönergesi  
91 Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönergesi  
92 Uzmanlık Alan Dersi Yönergesi  
93 Üniversite Güvenlik Kurulu Yönergesi  
94 Veteriner Fakültesi Öğrenci Kurulu Yönergesi  
95 Veteriner Fakültesi Öğretim Programı Oluşturma, Uyglama ve Geliştirme Yönergesi  
96 Veteriner Fakültesi Staj Uygulama Yönergesi  
97 Yabancı Diller Yüksekokulu Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi  
98 Yabancı Uyruklu Öğrenci Adaylarının Lisansüstü Programlara Kabul Yönergesi  
99 Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesi  
100 Yayın Komisyonu Ders Kitabı, Ders Notu ve Yardımcı Ders Kitabı Yayın Esasları Yönergesi  
101 Yaz Okulu Yönergesi  
102 Yemek Yürütme Kurulu ve Birim Yemek Yürütme Kurulları Yönergesi  
103 Yeşilova İsmail Akın Turizm Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi  
104 Yeşilova İsmail Akın Turizm Meslek Yüksekokulu Uygulamalı Ders Yönergesi
105 Yurt Dışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Yönerge  

Genel Sekreterlik

  • Genel Sekreter
  • Genel Sekreter Yardımcısı
  • Personel (Genel Sekreterlik)
  • Personel (Rektörlük Özel Kalem)
  • İletişim
  • Organizasyon Şeması