.

Yönergeler

1 Akademik Personel Yurtiçi ve Yurtdışı Görevlendirme Yönergesi
2 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü Eğitim-Öğretim ve İşleyiş Yönergesi
3 Bağıl Değerlendirme Yönergesi
4 Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Eğitim Öğretim ve İşleyiş Yönergesi
5 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Yönergesi
6 Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Uygulama Yönergesi
7 Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi
8 Bilimsel Dergiler Yönergesi
9 Birim Web Siteleri Yönergesi
10 Bucak İşletme Fakültesi İş Yeri Uygulama Yönergesi
11 Bucak İşletme Fakültesi Fakülte Staj Yönergesi
12 Bucak Sağlık Yüksekokulu Uygulamalı Derslere İlişkin Yönerge
13 Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu İş Başında Eğitim Yönergesi
14 Burdur Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Uygulama ve Staj Yönergesi
15 Çift Anadal ve Yandal Yapılmasına İlişkin Yönerge
16 Çift Diploma Önlisans ve Lisans Yönergesi
17 Danışma Kurulları Yönergesi
18 Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtımında Uygulanacak Usul ve Esasları ile Döner Sermaye İşletmesi Çalışa Yönergesi
19 Enformatik Bölümü Eğitim Öğretim ve İşleyiş Yönergesi
20 Engelli Öğrenci Birimi Yönergesi
21 Etik Kurul Yönergesi
22 Fahri Akademik Payeler ve Toplumsal Katkı Ödülleri ile Akademik Törenler Yönergesi
23 Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Uygulama Yönergesi
24 Girişimsel Olmayan Etik Kurul Yönergesi
25 GUBYO İşletmede Mesleki Eğitim Yönergesi
26 Güvenlik Amaçlı Kamera Sistemi İşleyiş Yönergesi
27 Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Yönergesi
28 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İsteğe Bağlı Staj Yönergesi
29 İlahiyat Fakültesi Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi
30 İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü Yönergesi
31 Kalite Yönergesi
32 Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesi
33 Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Tehlikelere İlişkin Görev Yönergesi
34 Kriz Merkezi Yönergesi
35 Kütüphane ve Dokumantasyon Yönergesi
36 MaküSOSYAL Mobil Uygulama Yönergesi
37 Meslek Yüksekokulları İşyeri Uygulaması Eğitim Yönergesi
38 Meslek Yüksekokullari Koordinatörlüğü (MEYOK) Yönergesi
39 Meslek Yüksekokullari Staj Yönergesi
40 Mezun Öğrencilere Verilecek Belgeler Hakkında Yönerge
41 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Staj Yönergesi
42 Ortak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Programları Yönergesi
43 Ortak Seçmeli Dersler Yönergesi
44 Öğle Yemeği Yardım Yönergesi
45 Öğrenci Konseyi Yönergesi
46 Öğrenci Toplulukları Yönergesi
47 Öğrenci Danışmanlığı Yönergesi
48 Öğrenci ve Öğretim üyesi Farabi Değişim Programına İlişkin Yönergesi
49 Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Hakkında Yönerge
50 Ön Lisans ve Lisans Düzeyinde Kurum İçi Yatay Geçiş Yönergesi
51 Ön Lisans ve Lisans Düzeyinde Kurumlar Arası Yatay Geçiş Yönergesi
52 Ön Lisans ve Lisans Muafiyet ve İntibak Yönergesi
53 Özel Öğrenci Yönergesi
54 Pedagojik Formasyon Eğitimi Yönergesi
55 Sağlık Bilimleri Fakültesi Uygulamalı Derslere İlişkin Yönerge
56 Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavı Yönergesi
57 Spor Yarışmaları Yönergesi
58 Tarım ve Hayvancılık Kalkınma Projesi Koordinatörlüğü Yönergesi
59 Taşınmazlara Ait Kiralama, İşletim Ve Denetim Yönergesi
60 Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Yönergesi
61 Teknik Gezi Yönergesi
62 Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörlüğü Yönergesi
63 Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu İşbaşında Eğitim Yönergesi
64 Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Staj Yönergesi
65 Türk Dili Bölümü Eğitim-Öğretim ve İşleyiş Yönergesi
66 Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü Yönergesi
67 Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü Yönergesi
68 Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Bilim ve Sanat Ödül Yönergesi
69 Uzmanlık Alan Dersi Yönergesi
70 Üniversite Güvenlik Kurulu Yönergesi
71 Veteriner Fakültesi Öğrenci Kurulu Yönergesi
72 Veteriner Fakültesi Öğretim Programı Oluşturma, Uyglama ve Geliştirme Yönergesi
73 Veteriner Fakültesi Staj Uygulama Yönergesi
74 Yabancı Uyruklu Öğrenci Adaylarının Lisansüstü Programlara Kabul Yönergesi(PDF)
75 Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesi
76 Yayın Komisyonu Ders Kitabı, Ders Notu ve Yardımcı Ders Kitabı Yayın Esasları Yönergesi
77 Yaz Okulu Yönergesi
78 Yemek Yürütme Kurulu ve Birim Yemek Yürütme Kurulları Yönergesi
79 Yurt Dışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Yönerge

Genel Sekreterlik

  • Genel Sekreter
  • Genel Sekreter Yardımcısı
  • Personel (Genel Sekreterlik)
  • Personel (Rektörlük Özel Kalem)
  • İletişim
  • Organizasyon Şeması