.

Genel Sekreter Yardımcısı


Mesut TÜRKMEN
Genel Sekreter Yardımcısı
turkmen@mehmetakif.edu.tr
+90 248 213 10 43

Genel Sekreterlik

  • Genel Sekreter
  • Genel Sekreter Yardımcısı
  • Organizasyon Şeması
  • Personel (Genel Sekreterlik)
  • Personel (Rektörlük Özel Kalem)
  • Bilgi/Belge
  • İletişim