.

Genel Sekreter Yardımcısı

Mesut TÜRKMEN
Genel Sekreter Yardımcısı
turkmen@mehmetakif.edu.tr
+90 248 213 10 43
Özgeçmiş

Isparta Gelendost Bağıllı Köyünde 1969 yılında doğdu. İlkokul ve ortaokulu doğduğu köyde lise öğrenimini Çanakkale Gökçeada Atatürk Erkek Öğretmen Lisesinde tamamladı. Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesinden 1992 yılında mezun oldu.1997 yılında Akdeniz Üniversitesi Burdur Veteriner Fakültesinde Veteriner Hekim olarak çalışmaya başladı. 2002 Yılında Burdur Veteriner Fakültesi Fakülte Sekreterliğine tedviren görevlendirildi ve Ocak 2006 yılında asaleten atandı. Eylül 2006 yılında Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesine Genel Sekreter Yardımcısı olarak tedviren görevlendirildi ve bu görevi ile birlikte Şubat 2007 yılında Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına atandı. Eylül 2007 tarihine kadar aynı zamanda İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına vekaleten yürüttü. Ağustos 2007 yılında Genel Sekreter Yardımcısı olarak atandı ve halen bu görevini yürütmektedir. Mesut Türkmen Gül Kamile Türkmen ile evli olup iki çocuk babasıdır.

Genel Sekreterlik

  • Genel Sekreter
  • Genel Sekreter Yardımcısı
  • Personel (Genel Sekreterlik)
  • Personel (Rektörlük Özel Kalem)
  • İletişim
  • Organizasyon Şeması